‘என் பெற்றோர் என்னை யாருக்கும் தத்துக்கொடுக்கவில்லை‘ : ஆசிரியை சபரிமாலாவுக்கு மாணவர் சவுக்கடி!!

தேனி : நீட் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்காக என் பெற்றோர் யாருக்கும் என்னை தத்து கொடுக்கவில்லை என மாணவன் ஜீவித் குமார்…

error: Content is protected !!