நலன் தரும் நவராத்திரி விழா..!!

முப்பெரும் தேவியர்களான மலைமகள், அலைமகள், கலைமகள் ஒரு ரூபமாக மகிசாசூரனை வதம் செய்த திருவிழா தான் நவராத்திரி. ஈசனும், அம்மையும் ஒன்று…

error: Content is protected !!